Čiastka č. 43/1966 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 19.12.1966
98/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku 01.01.1967