Čiastka č. 4/1966 Zb.

Vydaná dňa: 22.02.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1966 Zb. Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami 01.03.1966
11/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave. 01.03.1966
12/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi 01.03.1966