Čiastka č. 31/1966 Zb.

Vydaná dňa: 30.09.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1966 Zb. Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy 30.09.1966