Čiastka č. 30/1966 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1966 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu. 29.09.1966