Čiastka č. 3/1966 Zb.

Vydaná dňa: 16.02.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1966 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 16.02.1966
8/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o tvorbe, kontrole a štatistike cien 01.03.1966
9/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vykonávaní kontroly a štatistiky cien 01.03.1966