Čiastka č. 28/1966 Zb.

Vydaná dňa: 27.09.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva 12.10.1966
72/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o civilnom konaní 12.10.1966