Čiastka č. 25/1966 Zb.

Vydaná dňa: 23.08.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1966 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch 23.08.1966