Čiastka č. 2/1966 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1966 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe 01.02.1966
6/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín. 31.01.1966