Čiastka č. 60/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti 01.01.1966
146/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch 01.01.1966
147/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu 01.01.1966