Čiastka č. 58/1965 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1965 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1966
142/1965 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1966