Čiastka č. 57/1965 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1965 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1966 01.01.1966
138/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže 01.01.1966
139/1965 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov 01.01.1966
140/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory 01.01.1966