Čiastka č. 55/1965 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
130/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964
131/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
132/1965 Zb. Vládne nariadenie o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch 01.01.1966
133/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 16.12.1965