Čiastka č. 45/1965 Zb.

Vydaná dňa: 20.10.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov 01.11.1965
103/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 04.11.1965
104/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov 01.12.1965