Čiastka č. 38/1965 Zb.

Vydaná dňa: 11.08.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1965 Zb. Vládne nariadenie o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad 01.09.1965
82/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce 01.01.1966
83/1965 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA 11.08.1965