Vyhláška č. 83/1965 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA

Čiastka 38/1965
Platnosť od 11.08.1965 do29.09.2000
Účinnosť od 11.08.1965 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

83

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 26. júla 1965

o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti otvorenia medzinárodného sympózia „Symposium hussianum pragense“ v auguste 1965 sa vydávajú k 550. výročiu upálenia majstra Jana Husa pamätné strieborné desaťkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné desaťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáčky je 12 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s nápisom „550 let upálení M. JANA HUSA“, ktorý je vlisovaný.

(3) Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a dole ako rozdeľovacie znamienko hlavica husitského palcátu. Značka autora akademického sochára Zdeňka Kolářského „ZK“ je vkomponovaná do husitského palcátu.

(4) Na rube pamätnej striebornej desaťkorunáčky je zobrazené poprsie (pravý profil) majstra Jana HUSA v dobovom odeve a pokrývke hlavy. Podoba majstra Jana HUSA zdôrazňuje v súlade s historickými prameňmi najmä bojovnosť a cieľavedomosť ideológa budúcej sociálnej revolúcie a spodobňuje ho v období vrcholu jeho tvorivých síl. Na okraji v neuzavretom kruhu je nápis „MISTR JAN HUS 1415 - 1965“. Označenie hodnoty „Kčs 10“ je uprostred dole. Meno autora, profesora Karla Lidického, zaslúžilého umelca, laureáta štátnej ceny a nositeľa Radu republiky „K. Lidický“ je umiestnené vľavo dole nad označením hodnoty.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Lér v. r.