Čiastka č. 21/1965 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení 29.04.1965
41/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch 29.04.1965