Čiastka č. 2/1965 Zb.

Vydaná dňa: 20.01.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
3/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965 20.01.1965
4/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky 05.02.1965