Čiastka č. 19/1965 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1965 Zb. Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) 01.07.1965
36/1965 Zb. Zákon o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti 01.07.1965
37/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti 01.07.1965
38/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia