Uznesenie č. 38/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 19/1965
Platnosť od 08.04.1965

38

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 25. marca 1965

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 24. februára 1965 č. 15 Zb., ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky.

Laštovička v. r.