Čiastka č. 9/1964 Zb.

Vydaná dňa: 07.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/1964 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1964 01.01.1964