Čiastka č. 77/1964 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia Zásady ďalšieho prehĺbenia činnosti Národného zhromaždenia
183/1964 Zb. Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia 01.10.1964
184/1964 Zb. Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov 01.10.1964
185/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia