Uznesenie č. 185/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 77/1964
Platnosť od 01.10.1964

185

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 24. septembra 1964

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Presedníctva Národného zhromaždenia z 1. júla 1964 č. 155 Zb., ktorým sa ustanovuje výminka z ustanovenia § 43 lesného zákona,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. augusta 1964 č. 165 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. augusta 1964 č. 166 Zb., o pedagogických fakultách,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 26. augusta 1964 č. 171 Zb. o Československej novinárskej cene s tým, že sa Československá novinárska cena spravidla udeľuje ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie.

Lastovička v. r.