Čiastka č. 56/1964 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 01.07.1964
130/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu 01.07.1964
131/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu 01.07.1964