Čiastka č. 46/1964 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1964 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.07.1964
107/1964 Zb. Vládna vyhláška o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia 01.07.1964
108/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia 01.07.1964