Čiastka č. 41/1964 Zb.

Vydaná dňa: 09.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1964 Zb. Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov 15.06.1964
94/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
95/1964 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1964