Uznesenie č. 94/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 41/1964
Platnosť od 09.06.1964 do14.04.1994
Zrušený 82/1994 Z. z.

94

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 5. júna 1964

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. apríla 1964 č. 69 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv.

Fierlinger v. r.