Čiastka č. 35/1964 Zb.

Vydaná dňa: 05.05.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o konzulárnych stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie 20.05.1964
83/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci 20.05.1964
84/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 20.05.1964