Čiastka č. 26/1964 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1964 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1964
57/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1964
58/1964 Zb. Zákon o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky 01.04.1964
59/1964 Zb. Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti 01.04.1964