Čiastka č. 22/1964 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 01.04.1964
46/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami 01.04.1964
47/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom 01.04.1964