Čiastka č. 9/1963 Zb.

Vydaná dňa: 25.02.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/1963 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl 25.02.1963
17/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 01.03.1963