Čiastka č. 56/1963 Zb.

Vydaná dňa: 17.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
100/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže 01.04.1964