Čiastka č. 54/1963 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1963 Zb. Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok). 01.04.1964
96/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev 01.04.1964