Čiastka č. 52/1963 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou. 27.12.1963
91/1963 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania 01.01.1964
92/1963 Zb. Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody 01.01.1964
93/1963 Zb. Nariadenie o úprave colných sadzieb 01.01.1964