Nariadenie vlády č. 93/1963 Zb.Nariadenie o úprave colných sadzieb

Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

93

VLÁDNE NARIADENIE

z 12. decembra 1963

o úprave colných sadzieb

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 ods. 2 Colného zákona číslo 36/1953 Zb.:


§ 1

Dovážaný tovar patriaci do týchto sadzobných čísiel (položiek) je bez dovozného cla:

1Kakaové bôby a šupky
2Káva
3Čaj
22a)Surový tabak
31Hrach, šošovica, bôb, fazuľa
34Nelúpaná a lúpaná ryža i zlomková ryža
36Vlašské orechy a lieskové oriešky, zrelé
41Cibuľa, cesnak
46Mak (aj zrelé makovice)
47a)Ľanové a konopné semeno (semenec)
93b)Olej z palmových jadier a kokosových orechov, tuhý
103Ľanový, sójový, čínsky drevný olej a iné mastné oleje výslovne nevymenované, v sudoch, vreciach a mechúroch, okrem olejového laku
104Olivový, kukuričný, makový, sezamový, podzemnicový, bukvicový a slnečnicový olej v sudoch, vreciach a mechúroch
105Bavlníkový olej v sudoch, vreciach a mechúroch
117Mäso
122Ryby pripravené (marinované alebo v oleji atď.), v sudoch
128Rybacie, mäsové a kôrovcové konzervy
130Ovocné konzervy, zahustený mušt, zahustené šťavy z plodov, ovocia a bobúľ; tamarindy
131Poživatiny v škatuliach, fľašiach a podobných nádobách nepriedyšne uzavreté (okrem požívatín vymenovaných v sadz. č. 114, 123, 126 a 127)
162Orseille; persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z gaštanového dreva; výťažok z kvebračového dreva; trieslové výťažky výslovne nevymenované
183 až 187Bavlnená priadza
206Jutová priadza (aj z juty pomiešanej s ľanom)
320e)Pneumatiky (duše a plášte) a obruče na kolesá vozidiel
328 až 337Koža
ex 394a)1 Sľudové dosky
ex 488a)Olovo
635a)Tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.

§ 2

Zrušuje sa ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 59/1954 Zb. o úprave všeobecných colných sadzieb.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Lenárt v. r.