Čiastka č. 49/1963 Zb.

Vydaná dňa: 09.12.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
87/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.01.1964