Uznesenie č. 86/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 49/1963
Platnosť od 09.12.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.

86

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 5. decembra 1963

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. novembra 1963 č. 84 Zb. o Štátnej mzdovej komisii.

Fierlinger v. r.