Čiastka č. 48/1963 Zb.

Vydaná dňa: 22.11.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii 22.11.1963
85/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.). 06.12.1963