Čiastka č. 45/1963 Zb.

Vydaná dňa: 22.10.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1963 Zb. Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov 01.01.1964