Čiastka č. 42/1963 Zb.

Vydaná dňa: 05.10.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied 05.10.1963