Čiastka č. 4/1963 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu k zákonu o devízovom hospodárstve 31.01.1963
7/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok) 31.01.1963