Čiastka č. 37/1963 Zb.

Vydaná dňa: 23.08.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu 23.08.1963
63/1963 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov 23.08.1963