Čiastka č. 36/1963 Zb.

Vydaná dňa: 17.08.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1963 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania 17.08.1963