Čiastka č. 32/1963 Zb.

Vydaná dňa: 18.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/1963 Zb. Zákon o Československej akadémii vied 18.07.1963
55/1963 Zb. Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne) 18.07.1963
56/1963 Zb. Zákon o národných umelcoch 18.07.1963