Čiastka č. 31/1963 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1963 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii 17.07.1963
53/1963 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb. 17.07.1963