Čiastka č. 29/1963 Zb.

Vydaná dňa: 12.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat 12.07.1963