Čiastka č. 28/1963 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov 01.07.1963
48/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek 01.07.1963