Čiastka č. 21/1963 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín 15.05.1963