Čiastka č. 18/1963 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1963 Zb. Zákon o organizácii riadenia poľnohospodárstva 15.04.1963
33/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov 15.04.1963