Čiastka č. 17/1963 Zb.

Vydaná dňa: 05.04.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade 05.04.1963
31/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave. 05.04.1963