Čiastka č. 15/1963 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1963
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1963 Zb. Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch. 30.03.1963
28/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 50 halieroch. 30.03.1963